Overvågning (ITV/CCTV)

overvågning - ITV/CCTV

Overvågning af boliger og virksomheder


Nordsjællands & Frederiksborg Låseteknik leverer systemløsninger af høj kvalitet med produkter, der opfylder såvel nutidens som fremtidens høje krav. Vi leverer alle løsninger - lige fra enkelte lokale installationer til omfattende komplekse transmissionsløsninger, hvor et højt sikkerhedsniveau er påkrævet.

Vore sikringseksperter uddanner naturligvis jeres personale, så de dels kan betjene anlægget, dels har kendskab til de procedurer der er, når en optagelse skal bruges. Desuden tilbyder vi selvfølgelig vor tekniske assistance.

Virksomheder bliver i dag udsat for et stigende antal tyverier og indbrud. Endvidere står mange overfor et stigende problem med svind. Erfaringer viser dog stadig, at en professionel projekteret og installeret videoovervågning kan være med til at begrænse svind, indbrud, hærværk, vold/overfald, røveri med mere. Kameraovervågning øger medarbejdernes og kundernes tryghed, og samtidig kan den evt. bruges som dokumenteret bevisførelse. Kameraovervågning virker desuden præventivt i forhold til både tyveri og hærværk samt letter opklaringsarbejdet, hvis uheldet er ude.

Kameraovervågning gør det endvidere muligt at følge med i situationer og hændelser rundt om i virksomheden - både i og uden for de normale åbningstider. Det gælder f.eks. fejl ved vareleveringer, påkørsler, tyveri, røveri, indbrud, hærværk, rengøring, og hvis der generelt er uønskede personer på området.

I det følgende skitseres kort nogle af de åbenlyse muligheder, der foreligger ved sikring igennem CCTV og blandt andet perimetersikring.

Perimetersikring dækker helt/delvis virksomhedens facader. Det vil sige, at kameraerne latent holder et vågent øje med alle bevægelser på facader. Såfremt en person kommer indenfor kameraets eller perimetersikringens øje, aktiveres en alarm inden vedkommende begynder sin gerning.

Tv-overvågning og perimetersikring bruges i stigende grad som erstatning for dyre vægterløsninger, da anlægget kan overføre kamerabilleder til en kontrolcentral, der derpå kan fortage en hurtig og effektiv rundering via kameraerne. Dette sker ved at integrere CCT anlægget og alarmanlægget. På den måde kan man se, om der er tale om en reel alarm og i givet fald straks reagere ved f.eks. at tilkalde vagt eller politi.

Alarm- og overvågningssystemet (CCTV) og den medfølgende skiltning har en god præventiv virkning som overbygning af perimetersikring. Kameraer skal placeres inden for perimetersikringen for at hindre hærværk, tyveri eller afdækning. Af præventive grunde anbringes kameraerne oftest synlige.

CCTV-signaler kan transmitteres på forskellige måder, bl.a. via det offentlige telefonnet, og det giver mulighed for visuel overvågning af lokaliteter, der ligger langt fra den kontrolcentral, der f.eks. overvåger.

Fordele:

  • Direkte billede af situationen
  • Mulighed for optagelse foto/print
  • Mulighed for videooptagelse på harddiske m.m.
  • Verificerede alarmer
  • Identificere evt. person(er) og adfærd

Kontakt Nordsjællands Låseteknik
Ønsker du et tilbud vedrørende overvågning, eller har du spørgsmål til ovenstående, så er vi naturligvis parate ved telefonen på 48254646